Instancja [1] - Aktualizator

Plugin admins_meeting()

Opis

Event służy do automatycznego przenoszenia administratorów na kanał zebrania w danym dniu i godzinie.

Konfiguracja
» 'admins_server_groups' - wszystkie grupy administracji,
» 'channel_id' - id kanału, na którym ma być zebranie,
» 'channel_name' - nazwa kanału (Pod [x] na serwerze TS wpisujecie datę, format to dd.mm.yyyy hh:mm | np. 18.02.2017 18:00),
» 'information_before' - czy ma informować kilka o zebraniu,
» 'time_to_meeting' - czas przed jakim ma być informowana administracja o zebraniu,
» 'move_admins' - czy ma przenieść administrację,

Plugin nicks_security()

Opis

Dzięki temu pluginowi, osoba która będzie miała w nicku niechcianą frazę (np. admim) będzie kickowana z serwera.

Konfiguracja
» 'ignored_groups' - w nawiasie wpisuje wszystkie id grup (po przecinku), które będą ignorowane przez bota (będą mogły wejść na serwer nawet jak mają zastrzeżoną frazę),
» 'file' - ścieżka do pliku, gdzie po przecinku z małych liter wpisuje wszystkie frazy zastrzeżone typu przekleństwa itp,
» 'check_away_message' - czy bot ma sprawdzać wiadomość afk użytkownika,
» 'check_client_description' - czy bot ma sprawdzać opisu użytkowników (może spowolnić działanie bota),
» 'ban' - banowanie po X kickach
enabled - włączone (true) | wyłączone (false),
min_kicks - po ilu kickah ma banować,
ban_time - czas bana w sekundach,
cache_reset - co ile ma czyścić zapisane kicki w sekundach (domyślnie 120 sekund),
Przydatne

id grupy

Plugin groups_limit()

Opis

Użytkownicy będą mogli mieć tylko określoną liczbę podanych rang np. 3 rangi for fun.

Konfiguracja
» 'ignored_groups' - w nawiasie wpisuje wszystkie id grup (po przecinku), które będą ignorowane przez bota (bot nie będzie sprawdzał ile mają rang),
» 'checking_groups' - w nawiasie po przecinku wpisujemy wszystkie grupy, które mają być sprawdzane i liczone do limitu np rangi for fun / rangi z gier,
» 'limit' - tu wpisujemy ile maksymalnie podanych wyżej rang może mieć użytkownik,
Przydatne

id grupy

Plugin move_groups()

Opis

Przenosi użytkowników z podaną rangą z podanego kanału na określony kanał.

Konfiguracja
» 'if_client_on_channel' - wpisujemy tu wszystkie id kanałów, które będą sprawdzane,
» 'vip_channels_from_xbot' - automatyczne przenoszenie do kanłów z funkcji get_vip_channel - get_vip_channel_spacer
enabled - włączone (true) | wyłączone (false),
is_on_channel - id kanału, z którego ma przenosić (np. poczekalnia),
ignored_groups - ignorowane grupy,

» 'info' - w środku wpisujemy dowolną liczbę kanałów w następujący sposób, 'kolejna_liczba' => array(
'is_on_channel' => 'id kanału, z którego ma przenieść',
'move_to_channel' => 'na jaki kanał ma przenieść',
'groups' => array(id_grup_po_przecinku)
),
należy pamiętać o przecinkach i apostrofach, ponieważ brak jednego przecinka może spowodować błąd i XBot się wtedy nie włączy.
Przydatne

id grupy, id kanału

Plugin animated_icon()

Opis

Zmienia co sekundę ikonkę grupy co sprawia wrażenie animacji.

Konfiguracja
» 'info' - mamy w tym "'X' => array()" gdzie jest X ustawiamy numer grupy serwerowej lub database id użytkownika, gdzie będzie animowana ikonka,
» 'type' - tu wpisujemy `servergroup` LUB `cldbid` w zależności od tego co podstawiliśmy za 'X',
» 'icons' - pomiędzy nawiasami, po przecinku, wpisujemy id kolejnych ikonek, które mają być ustawiane do rangi.
Przydatne

id grupy

Event online_users()

Opis

Wpisuje w nazwę kanału liczbę osób online.

Konfiguracja
» 'channel_id' - id kanału gdzie XBot ma wpisywać liczbę osób online,
» 'ignored_groups' - tu wpisujemy id grup, które nie będą liczone do liczby online,
» 'channel_name' - tu wpisujemy jaką nazwę ma mieć kanał, za liczbę osób online wpisujemy [ONLINE].
Przydatne

id kanału

Event record_online()

Opis

Wpisuje w nazwę kanału rekord osób online serwera.

Konfiguracja
» 'channel_id' - id kanału gdzie XBot ma wpisywać rekord osób online,
» 'channel_name' - tu wpisujemy jaką nazwę ma mieć kanał, za rekord osób online wpisujemy [RECORD],
» 'show_history' - czy ma być wypisywana w opisie kanału historia poprzednich rekordów.
Przydatne

id kanału

Event admin_list_online()

Opis

Wpisuje w nazwę kanału liczbę administratorów online, a w opis nicki tych adminów wraz z nazwą kanału, którym siedzą.

Konfiguracja
» 'channel_id' - id kanału gdzie XBot ma wpisywać liczbę adminów online,
» 'admins_server_groups' - pomiędzy nawiasami po przecinku wpisujemy wszystkie id grup serwerowych administracji,
» 'ignored_groups' - po przecinku wpisujemy grupy ignorowane tzn. jeżeli admin ma jedną z podanych grup to nie będzie liczony jako admin online,
» 'channel_name' - tu wpisujemy jaką nazwę ma mieć kanał, za rekord osób online wpisujemy [RECORD],
» 'top_description' - tu wpisujemy nagłówek, który ma być wyświetlany w opisie kanału.
Przydatne

id grupy, id kanału

Event admin_list()

Opis

Wpisuje w opis kanału nicki wszystkich adminów wraz z czasem od kiedy są online/offline.

Konfiguracja

» 'min_idle_time' - minimalny czas w sekundach, od którego admin będzie traktowany jako AFK,
» 'admins_count' - true jeśli ma wyświetlać w opisie liczbę danych adminów w grupie, false - jeśli nie,
» 'info' - tu możemy kopiować strefy, tzn. możemy utworzyć kilka kanałów, gdzie będzie wyświetlana lista administracji
» 'channel_id' - id kanału gdzie XBot ma wypisywać listę administracji,
» 'admins_server_groups' - pomiędzy nawiasami po przecinku wpisujemy wszystkie id grup serwerowych administracji,
» 'ignored_groups' - po przecinku wpisujemy grupy ignorowane tzn. jeżeli admin ma jedną z podanych grup to nie będzie liczony jako admin online,
» 'top_description' - tu wpisujemy nagłówek, który ma być wyświetlany w opisie kanału,
» 'icons_enabled' - czy zamiast nazwy rangi np. właściciel ma być wyświetlana ikonka (true),
» 'icons' - jeżeli 'icons_enabled' ustawione na tru to tu wpisujemy jaka ranga ma być podmieniona na jaką ikonkę: id_grupy => 'url_do_ikonki',.
Przydatne

id grupy, id kanału

Event change_channel()

Opis

Co określony czas zmienia nazwę określonego kanału na jedną spośród podanych w configu.

Konfiguracja
» 'channel_id' - id kanału gdzie XBot ma zmieniać nazwę,
» 'channel_name' - tu wpisujemy nazwy kanałów po przecinku. Bot co okreśłony czas będzie ustawiał nazwę na losową z tych wpisanych.
Przydatne

id kanału

Event support_channels()

Opis

Zamyka/otwiera* określone kanały w określonych godzinach, bądź wtedy, gdy admin jest online.

* - ustawia permisje join power oraz ogranicza maksymalną liczbę użytkownikó na 0 lub na nielimitowaną.

Konfiguracja
» 'total_ping' - wypisuje w nazwie kanału ping na serwerze,
'channel_id' - id kanału gdzie ma wpisywać w nazwie liczbę pingu,
'channel_name' - nazwa kanału, za liczbę pingu wpisujemy [PING],
'integer' - [u]true[/u] - wypisuje ping jako liczbę całkowitą, [u]false[/u] - wypisuje ping jako liczbę rzeczywistą (z przecinkiem).

» 'packet_loss' - tu wpisujemy nazwy kanałów po przecinku. Bot co okreśłony czas będzie ustawiał nazwę na losową z tych wpisanych,
'channel_id' - id kanału gdzie ma wpisywać w nazwie utratę pakietów,
'channel_name' - nazwa kanału, za utratę pakietów wpisujemy [PACKETLOSS],
'integer' - [u]true[/u] - wypisuje utratę pakietów jako liczbę całkowitą, [u]false[/u] - wypisuje utratę pakietów jako liczbę rzeczywistą (z przecinkiem).

» 'channels_count' - tu wpisujemy nazwy kanałów po przecinku. Bot co okreśłony czas będzie ustawiał nazwę na losową z tych wpisanych,
'channel_id' - id kanału gdzie ma wpisywać w nazwie liczbę kanałów,
'channel_name' - nazwa kanału, za liczbę kanałów wpisujemy [CHANNELS],

Event get_vip_channel()

Opis

Event służy do automatycznego tworzenia kanałów VIP i podpinania funckji get_server_group oraz online_from_server_group.

Konfiguracja
» 'if_client_on_channel' - wszystkie kanały, które mają być sprawdzane przez bota (wszystkie numery z 'if_on_channel',
» 'if_on_channel' - id kanału, po wejściu na który użytkownik dostanie kanał VIP,
» 'server_group_copy' - grupa VIP, która bot będzie kopiował i nazywał VIP[Numer_kanału],
» 'channel_group_id' - grupa kanałowa, która dostanie właściciel kanału,
» 'subchannels' - ile podkanałów ma tworzyć bot,
» 'subchannels_red' - true podkanały są ograniczone na 0, false podkanały ustawione są na nielimitowane,
» 'online_from_server_group' - czy bot ma tworzyć i podpinać kanał z ilością osób z danej rangi VIP,
» 'get_server_group' - czy bot ma tworzyć i podpinać kanał z nadawaniem rangi VIP,
» 'after_channel' - pierwszy kanał w strefie VIP (np. spacer jakiś),
» 'spacer_between'
'enabled' - true pomiędzy kanałami XBot będzie tworzył kanał przerwy, false nie będzie tworzyć takowego kanału,
'spacer_name' - nazwa spacera, [NUM] za to, bot podstawi numer kanału w strefie,
'join_needed' - wymagane punkty na wejście na spacer,
'modify_needed' - wymagane punkty do modyfikowania spacer'a,

» 'main_channel' - nazwa głównego kanału [NUM] za to, bot podstawi numer kanału w strefie,
» 'empty_topic' - topic, który ustawia się w kanale wolnym (potrzebne, kiedy np. dana gildia odchodzi i chcemy im zabrać kanał).
Przydatne

id grupy, id kanału

Event twitch_yt()

Opis

Event służy do wypisywania w nazwie kanału wyświetleń, ilość subskrybcji, czy osoba prowadzi streama

Konfiguracja
» 'channel_id' - id kanału gdzie bot ma zmieniać nazwę/opis,
» ' 'X' => array()' - pod X wpisz uid z youtube.
» 'channel_name' - tu wpisujemy nazwy kanałów po przecinku. Bot co okreśłony czas będzie ustawiał nazwę na losową z tych wpisanych.
» 'twitch_api_key' - tu wpisujemy api z twitch (możesz zostawić jakie jest).
» 'youtube_api_key' - tu wpisujemy api z youtube (możesz zostawić jakie jest).
» 'channel_name' - tu wpisujemy jaką ma ustawić nazwę.
» 'main_channel' - główny kanał, w którym bedzie wpisywać ilość subskrybcji.
» 'videos_count' - kanał, w którym będą wyświetlane ilość filmów.
» 'views_count' - kanał, w którym będą wyświetlane ilość wyświetleń.
Przydatne

id kanału

Event online_from_server_group()

Opis

Event służy do wypisywania w opisie kanału użytkowników z danej grupy, do tego w nazwie kanału wpisuje ilość online oraz wszystkich z grupy.

Konfiguracja
» 'show_time' - czy ma pokazywać od ilu osoba jest offline,
» 'info' - wszystkie kanały,
» 'X => array()' - X to id kanału,
» 'server_groups' - w array(), wszystkie id grup po przecinku, które ma sprawdzać,
» 'show_description' - czy ma być pokazywany opis kanału (true), jeśli nie to false,
» 'channel_name' - nazwa kanału jaką bot ma ustawiać,
» 'top_description' - górny napis w opisie kanału,
Przydatne

id kanału, id grupy

Event get_server_group()

Opis

Event służy do nadania określonej grupy po wejściu na kanał. Jest także możliwość włączenia opcji iż będziemy mieli już określoną range i po wejściu na kanał może nam ją zabrać.

Konfiguracja
» 'if_client_on_channel' - wszystkie id kanałów, po których wejściu otrzymamy rangę lub będzie ona zdjęta,
» 'delete_rang' - czy ma zdejmować rangę gdy już ją mamy po ponownym wejściu na kanał,
» 'client_kick' - czy jak użytkownik otrzymał range ma go wyrzucić,
» 'poke_client' - czy XBot ma informować osobę, której nadał\zabrał grupę,
» 'info' - wszystkie grupy i kanały,
» 'X => Y,' - X to id kanału, po którym wejściu otrzymamy rangę, a Y to id grupy, którą bot moze nam nadać lub zabrać.
Przydatne

id kanału, id grupy

Event ddos_information()

Opis

Event służy do monitorowania packet loss serwera i gdy serwer będzie mieć określoną ilość to będzie pisać na głównym kanale o atatku DDoS.

Konfiguracja
» 'file' - ścieżka do pliku, w którym znajduje się plik z informacją o ataku (Domyślnie jest to: include/cache/ddos_information.txt),
» 'packet_loss' - ilość packet loss aby bot pisał o atatku,

Event client_on_channel()

Opis

Event służy do wpisywania w nazwie kanału czy użytkownik jest online/offline/away do tego jego nazwę oraz opcjonalnie rangę.

Konfiguracja
» 'server_groups_id' - id grup, z których bot ma zczytywać status,
» 'ignored_groups' - ignorowane grupy przez bota, jeżeli będzie mieć taką to bot wpisze Ci, że jesteś offline,
» 'idle_time' - czas away, po którym ma wpisywać away,
» 'show_description' - czy bot ma generować opis do kanałów,
» 'status' - tu wpisujemy tłumaczenie do posczególnych statusów (online, offline i away),
» 'info' - wszystkie client_db_id oraz id kanałów,
» 'X => array()' - X to Database id użytkownika,
» 'channel_id' - id kanału, w którym ma wpisywać status,
» 'format' - format nazwy kanału,
» 'fb' - link do profilu FB (jeżeli ma nie być wyświetlane zostawić pusty cudzysłów),
» 'email' - E-Mail admina (jeżeli ma nie być wyświetlany zostawić pusty cudzysłów).

Event status_sinusbot()

Opis

Event służy do wypisywania w opisie kanału wszystkie boty z grupy.

Konfiguracja
» 'channel_id' - id kanału, na którym ma wpisywać opis,
» 'bots_server_groups' - id grup botów muzycznych,
» 'top_description' - górny napis w opisie,
Przydatne

id kanału, id grupy

Event server_query_online()

Opis

Event służy do wypisywania w opisie kanału wszystkich klientów query.

Konfiguracja
» 'channel_id' - id kanału, na którym ma wpisywać opis,
» 'channel_name' - nazwa kanału jaką ma ustawiać,
» 'top_description' - górny napis w opisie,
Przydatne

id kanału

Event ban_list()

Opis

Event służy do wypisywania w opisie kanału wszystkich banów.

Konfiguracja
» 'channel_id' - id kanału, na którym ma wpisywać opis,
» 'how_many' - ilość banów jaką ma pokazywać,
Przydatne

id kanału

Event facebook_posts()

Opis

Event służy do wypisywania w opisie kanału wszystkich postów z facebooka.

Konfiguracja
» 'channel_id' - id kanału, na którym ma wpisywać opis,
» 'channel_name' - nazwa jaką ma mieć kanał, za liczbę lików podstawiamy [LIKES],
» 'page_id' - id naszej strony na FB, możesz znaleźć swoje id strony na: https://findmyfbid.com/ ,
» 'access_token' - inaczej klucz api aby nasz bot mógł zczytywać posty, link do poradnika https://tsforum.pl/poradnik-api-do-facebook-1449/ ,
» 'posts' - ilość postów jaką ma wyświetlać w opisie,
» 'link_to_fanpage' - pełny link do strony na FB wraz z https://www.facebook.com/,
Przydatne

id kanału

Event servers_info()

Opis

Event służy do wypisywania w opisie kanału statystyk z serwera oraz w nazwie wpisywanie ilość osób online oraz slotów. Event obsługuje swerwery takie jak: CS 1.6, CS:GO, Minecraft.

Konfiguracja
» 'type' - typ serwera, mamy takie: cs | csgo | minecraft,
cs - status z serwera CS 1.6
csgo - status z serwera CS:GO
minecraft - status z serwera Minecraft,

» 'host' - ip serwera wraz z portem,
» 'channel_id' - id kanału, w którym ma wpisywać nazwę oraz opis ,
» 'channel_name' - nazwa kanału jaką ma wpisywać,
Przydatne

id kanału

Event country_list()

Opis

Event służy do wypisywania w opisie kanału użytkowników spoza Polski oraz ich ilość.

Konfiguracja
» 'channel_id' - id kanału, w którym ma wpisywac opis i nazwę,
» 'channel_name' - nazwa kanału jaką bot ma ustawiać,
» 'default_country' - standardowa lokalizacja serwera,
» 'top_description' - górny napis w opisie,
» 'ignored_groups' - ignorowane grupy, których bot nie będzie wliczał,
Przydatne

id kanału, id grupy

Event name_day()

Opis

Event służy do wypisywania w nazwie kanału imieniny z dzisiejszego dnia.

Konfiguracja
» 'channel_id' - id kanału, w którym ma nazwę,
» 'channel_name' - nazwa kanału jaką bot ma ustawiać,
Przydatne

id kanału

Event partners()

Opis

Event służy do zmianiania co X sekund nazwy oraz opisu kanału.

Konfiguracja
» 'channel_id' - id kanału, w którym ma nazwę oraz opis,
» 'info' - wpisujemy nazwę a po "=>" opis kanału,
Przydatne

id kanału

Event xbot_info()

Opis

Event służy do wyświetlania informacji o instancjach xbot, oraz wypisuje wiadomości dodane przez autora.

Konfiguracja
» 'channel_id' - id kanału, na którym ma być generowany opis,
» 'translate' -
'enabled' - czy bot ma tłumaczyć informacje z serwera XBot,
'target_language' - na jaki jęzk ma tłumaczyć (podaje się kod, który można znaleźć tu: KLIK).
Przydatne

id kanału

Event get_yt_channel()

Opis

Event służy do automatycznego tworzenia kanałów YouTube i podpinania funckji twitch_yt, poprzez pobieranie id kanału YT z topicu kanału Informacje utworzonego przez XBot'a.

Konfiguracja
» 'if_client_on_channel' - wszystkie kanały, które mają być sprawdzane przez bota (wszystkie numery z 'if_on_channel',
» 'if_on_channel' - id kanału, po wejściu na który użytkownik dostanie kanał VIP,
» 'channel_group_id' - grupa kanałowa, która dostanie właściciel kanału,
» 'subchannels' - ile podkanałów ma tworzyć bot,
» 'subchannels_red' - true podkanały są ograniczone na 0, false podkanały ustawione są na nielimitowane,
» 'videos_count' - czy bot ma tworzyć i podpinać kanał z ilością filmów na kanale YT,
» 'views_count' - czy bot ma tworzyć i podpinać kanał z ilością wyświetleń na kanale YT,
» 'after_channel' - pierwszy kanał w strefie VIP (np. spacer jakiś),
» 'spacer_between'
'enabled' - true pomiędzy kanałami XBot będzie tworzył kanał przerwy, false nie będzie tworzyć takowego kanału,
'spacer_name' - nazwa spacera, [NUM] za to, bot podstawi numer kanału w strefie,
'join_needed' - wymagane punkty na wejście na spacer,
'modify_needed' - wymagane punkty do modyfikowania spacer'a,

» 'main_channel' - nazwa głównego kanału [NUM] za to, bot podstawi numer kanału w strefie,
Przydatne

id grupy, id kanału

Event cache_icons()

Opis

Event służy zapisywania ikonek serwera w wybranym katalogu.

Konfiguracja
» 'icons_path' - ścieżka bezwględna do katalogu, gdzie mają zapisywać się ikonki.

Event weather()

Opis

Event służy do wypisywania pogody z danego miasta.

Konfiguracja
» 'api_key' - klucz api, który można uzyskać ze strony openweathermap.org,
» 'X => Y,' - X to id kanału, gdzie ma wypisywać informacje o pogodzie, a Y to id grupy, którą bot moze nam nadać lub zabrać,
» 'country_code' - kod danego kraju np. Polska - PL,
» 'city' - nazwa miasta (bez polskich znaków),
» 'channel_name' - nazwa kanału, za [CITY] bot podstawi nazwę miasta.
Przydatne

id kanału

Event countdown()

Opis

Event służy do odliczania czasu od lub do danej daty.

Konfiguracja

» 'info' - tu możemy kopiować strefy, tzn. możemy utworzyć kilka kanałów, gdzie będzie wyświetlane odliczanie
» 'channel_id' - id kanału gdzie XBot ma wypisywać czas,
» 'channel_name' - nazwa kanału, za [COUNT] bot podstawi czas,
» 'date' - do jakiej lub od jakiej daty bot ma liczyć czas,
» 'count_type' - 'to_date' - do powyższej daty XBot będzie odliczać czas (np. do wakacji), 'from_date' - od powyższej daty XBot będzie odliczać czas (np. od startu serwera).
Przydatne

id kanałuInstancja [2] - Administrator

Plugin connect_message()

Opis

Plugin służy do wypisywania infomracji o użytkowniku oraz o serwerze przy wejściu na serwer.

Konfiguracja

» 'many_messages' - służy do ustawienia czy robiąc nową linię bot ma wysyłać nową wiadomość,
» 'to_groups' - tutaj ustawiamy id grup do jakich ma być wysyłane,
» 'file' - Ścieżka do pliku, w którym znajduje się nasza wiadomość.
Do tego mamy zakomentowane zmienne, a także ich objaśnienie. Aby zmienić naszą wiadomość powitalną nalezy przejść do folderu, w którym znajduje się bot po czym przejść do include>cache i edytować plik welcome_message.txt. Jeżeli chcemy zrobić odstęp pomiety linią należy na końcu lini wpisać \n
Przydatne

id grupy

Plugin groups_assigner()

Opis

Plugin służy do nadawania grupy rejestracyjnej po wejściu na ustalony kanał.

Konfiguracja

» 'if_client_on_channel' - wypisujemy wszystkie id kanałów, na których po wejśiu otrzymamy rangę rejestracyjną,
» 'register_groups' - tutaj wpisujemy każdą grupę, która będzie nadawana,
» 'info' - Mamy w tym dodatkowo X => Y gdzie X to id kanału, na które wejdziemy to otrzymamy ustaloną rangę, a Y to grupę, która otrzymamy po wejściu na kanał,
» 'min_time_on_server' - ustawiamy czas jaki użytkownik musi mieć spędzony aby nadało mu grupę (Jeżeli chcemy aby to nie działało ustawiamy na 0)
Przydatne

id kanału

Plugin afk_group()

Opis

Plugin służy do nadawania grupy Zaraz Wracam po określonym czasie away.

Konfiguracja
» 'afk_group' - wpisujemy id grupy, którą ma nadać bot po byciu nieaktywnym po określonym czasie,
» 'idle_time' - tutaj ustawiamy czas po jakim ma nadawać grupę,
» 'set_group_if_away' - true zezwalamy na nadawanie grupy gdy użytkownik będzie mieć włączony status away, false nie zezwalamy,
» 'set_group_if_muted' - true zezwalamy na nadawanie grupy gdy użytkownik będzie mieć wymutowane głośniki, false nie zezwalamy,
» 'ignored_groups' - możemy ustawić ignorowane grupy, które bot będzie pomijał (id grupy),
» 'ignored_channels' - możemy ustawić ignorowane kanały, które bot będzie pomijał (id kanału).
Przydatne

id grupy, id kanału

Plugin afk_move()

Opis

Plugin służy do przenoszenia użytkowników po określonym czasie na kanał AFK.

Konfiguracja
» 'channel_id' - wpisujemy id kanału, na który bot ma przenosić gdy użytkownik bedzie mieć X czasu away,
» 'idle_time' - tutaj ustawiamy czas po jakim ma przenosić,
» 'move_if_away' - true zezwalamy na przenoszenie gdy użytkownik będzie mieć włączony status away, false nie zezwalamy,
» 'move_if_muted' - true zezwalamy na przenoszenie gdy użytkownik będzie mieć wymutowane głośniki, false nie zezwalamy,
» 'move_back' - true zezwalamy na przeniesienie gdy użytkownik odmutuje głośniki/zdejmie status away na poprzedni kanał, false nie zezwalamy,
» 'message_type' - mamy tutaj 3 możliwości poke | message | none,
poke - Informuje użytkownika o przeniesieniu na kanał afk "zaczepką",
message - Informuje użytkownika o przeniesieniu na kanał afk wiadomością prywatną,
none - Nie informuje wogóle użytkownika o jego przeniesieniu na kanał afk,

» 'ignored_groups' - ustawiamy id grup, które nie będą przenoszone na kanał AFK,
» 'ignored_channels' - ustawiamy id kanałów, które będą ignorowane przez bota,
» 'kick_from_server' - mamy w tym pod opcje:
enabled - "true" włącza, "false" wyłącza,
min_idle_time - Ustawiamy czas away, po którym zostaniemy wyrzuceni z serwera,
msg - Wiadomość podczas wyrzucania (z serwera),
Przydatne

id kanału

Plugin groups_security()

Opis

Plugin służy do chronienia grup. Jeżeli jakaś osoba będzie mieć rangę, ale nie będzie wpisana do konfigu ranga zostanie jej zabrana. Natomiast jeżeli jakaś osoba ma przypisaną rangę, a jej nie będzie miała bot zwróci jej rangę. (można zmienić w konfiguracji).

Konfiguracja
» 'info' - mamy w tym "'X' => array()" gdzie jest X ustawiamy numerek, czyli jak dodajemy kolejne chronienie grupy wpisujemy numerek wyżej *PAMIĘTAJ ABY ZACZYNAĆ Z NUMERKIEM 0*,
» 'group_id' - tutaj ustawiamy id grupy jaką ma chronić,
» 'ignored_dbid' - wpisujemy po przecinku wszystkie Database ID użytkowników, którzy mają być w tej randze!
» 'give_back' - true zezwalamy na przywracanie grupy gdy użytkownik nie będzie jej mieć, false nie zezwalamy,
» 'type' - mamy tutaj 3 możliwości kick | ban | nothing,
kick - Wyrzuca z serwera oraz zabiera grupę,
ban - Banuje na określony czas oraz zabiera grupę,
nothing - Usuwa tylko grupę,

» 'message' - Wiadomość podczas wyrzucania/banowania,
» 'time' - Czas na jaki ma zbanować,
Przydatne

id grupy, database id

Plugin warning_ban()

Opis

Gdy użytkowik zbierze X ilości ostrzeżeń na serwerze bot zbanuje go.

Konfiguracja
» 'ban_time' - czas na jaki ma zbanować,
» 'ban_message' - wiadomość banowania,
» 'with_rang' - id rangi jaką ma nadawać gdy użytkownik ma ostatnie ostrzeżenie,
» 'warning_id' - ustawiamy tutaj id grup, które ma nadawać gdy ma się X ostrzeżeń np. "1 ostrzeżenie",
Przydatne

id grupy

Plugin block_recording()

Opis

Plugin służy do blokowania nagrywania użytkowników.

Konfiguracja
» 'ignored_groups' - ignorowane id grup przez bota,
» 'type' - mamy tutaj 2 możliwości kick | ban,
kick - Wyrzuca z serwera,
ban - Banuje na określony czas,

» 'message' - wiadomość podczas wyrzucania/banowania,
» 'time' - czas banowania,
Przydatne

id grupy

Plugin anty_vpn()

Opis

Plugin służy do blokowania proxy i ukrywania swojego adresu ip przez użytkownika. Sprawdza on TYLKO użytkowników, którzy weszli na serwer co pozwala zmniejszyć obciążenie na serwerze.

Konfiguracja
» 'X-Key' - wchodzimy na stronę: https://iphub.info/pricing logujemy się, a następnie wybieramy pakiet free (lub kupujemy) i wpisujemy klucz api,
» 'ignored_groups' - wpisujemy id grup ignorowanych przez bota,
» 'allowed_ips' - wpisujemy adresy ip, które mogą wejść na serwer i nie zostaną ukarane (adresy mają być w cudzysłowiu, oddzielone przecinkami),
» 'type' - mamy tutaj 3 możliwości kick | ban | poke,
kick - Wyrzuca z serwera,
ban - Banuje na określony czas,
poke - Informuje użytkownika aby wyłączył VPN-a za pomocą "zaczepki",

» 'ban_time' - Czas banowania
» 'message_to_client' - wiadomośc podczas wyrzucania z serwera/banowania lub "zaczepki",
Przydatne

id grupy

Event auto_register()

Opis

Event służy do automatycznego rejestrowania użytkowników gdy oni spędzą na serwerze X czasu.

Konfiguracja

» 'ignored_groups' - wpisujemy id grup ignorowanych przez bota,
» 'register_group' - wpisujemy id grupy, którą ma nadać po spędzeniu przez użytkownika X czasu,
» 'min_time_on_server' - Czas jaki trzeba spędzić na serwerze do zarejestrowania,
» 'message_to_client' - wiadomośc podczas wyrzucania z serwera/banowania lub "zaczepki",
Przydatne

id grupy

Event advertisement_message()

Opis

Event służy do pisania co X czasu wiadomość na pw, czacie globalnym albo "zaczepką".

Konfiguracja

» 'type' - mamy tutaj 3 możliwości chat | pw | poke,
chat - Pisze na globalnym czacie,
pw - Pisze do każdego użytkownika na wiadomości prywatnej,
poke - Zaczepia użytkownika z wiadomością,

» 'advertisements' - wpisujemy nasze wszystkie wiadomości jakie mają być pisane,

Event clock_date()

Opis

Event służy do aktualizowania nazwy kanału z godziną, datą lub godziną i datą na kanale.

PAMIĘTAJ ABY PODCZAS USTAWIANIA `format` PATRZEĆ NA WIELKOŚĆ LITER!
Konfiguracja

» 'clock' - godzina w nazwie kanału,
channel_id - id kanału, w którym będzie aktualizowana godzina,
channel_name - szablon nazwy kanału, którą bot będzie aktualizował,
format - format, gdzie G to godziny, i to minuty, s to sekundy,
» 'date' - data w nazwie kanału,
channel_id - id kanału, w którym będzie aktualizowana data,
channel_name - szablon nazwy kanału, którą bot będzie aktualizował,
format - format, gdzie m to miesiąc w cyfrach, M to miesiąc słownie, d to dzień w cyfrach, D to dzień słownie, Y to rok w cyfrach,

» 'date_and_clock' - data i godzina w nazwie kanału,
channel_id - id kanału, w którym będzie aktualizowana data,
channel_name - szablon nazwy kanału, którą bot będzie aktualizował,
format - format, gdzie m to miesiąc w cyfrach, M to miesiąc słownie, d to dzień w cyfrach, D to dzień słownie, Y to rok w cyfrach, G to godziny, i to minuty, s to sekundy,
Przydatne

id kanału

Event change_server_name()

Opis

Event służy do automatycznej zmiany serwera.

Konfiguracja

» 'server_name' - nazwa serwera, jaka bedzie ustawiana ([ONLINE] - ilość osób online, [MAX_CLIENTS] - ilość slotów, [DATE] - data),
» 'format' - format daty i godziny,
» 'ignored_groups' - tu wpisujemy id grup, które nie będą liczone do liczby online.

Event client_platform()

Opis

Event służy do automatycznego nadawania rangi z platformą użytkownika.

Konfiguracja

» 'ignored_groups' - id grup ignorowanych przez bota,
» 'windows_group' - id grupy, którą ma nadać gdy użytkownik jest na platformie Windows,
» 'linux_group' - id grupy, którą ma nadać gdy użytkownik jest na platformie Linux,
» 'android_group' - id grupy, którą ma nadać gdy użytkownik jest na platformie Android/Ios,
Przydatne

id grupy

Event poke_admins()

Opis

Event służy do zaczepiania administratora co X czasu gdy użytkownik wejdzie na kanał.

Konfiguracja

» 'if_client_on_channel' - wszystkie id kanału, na którym po wejściu ma zaczepiać administratora,
» 'ignored_groups' - id grupy, którą może mieć administrator, w czym bot bedzie ignorował go i nie wypisiwał że jest dostępny, a także nie bedzie go zaczepiać,
» 'ignored_group_if_on_channel' - id grup, które po wejściu na kanał pomocy nie będą powodować pokowania administracji,
» 'info' - mamy tutaj X => array(Y) gdzie X to id kanału gdzie po wejściu użytkownika będzie zaczepiać, a Y to wszystkie id grup administracji, które ma zaczepiać,
» 'ignored_channels' - id kanałów ignorowanych przez bota,
» 'inform_admin_once' - `true` - zaczepia administratora raz,
» 'informing_about_channel' - `true` - wyświtla w "zaczepce" na jakim kanale znajduje się użytkownik,
» 'show_client_link' - `true` - wyświetla nick użytkownika z jego url,
» 'kick_if_away' - `true` - kickuje użytkownik, z wyłączonym mikrofonem lub tych, co są zmutowani.
Przydatne

id grupy, id kanały

Event generate_banner()

Opis

Event służy do generowania banneru i wstawiania informacji.

Konfiguracja
Konfiguracja jest tutaj wyjaśniona w skrócie, bo przecież szkoda pisać to samo tylko z zmienioną nazwą. zamiast `name_` jest nazwa opcji banneru czyli np. `clients_online`, `record_online` itd...
» 'name_' - wszystkie id kanału, na którym po wejściu ma zaczepiać administratora,
admins_server_groups - id grup adminsitracji,
show_max_clients - czy ma pokazywać ilość slotów,
font - nazwa czcionki, która jest wgrana w include>cache>fonts*,
color - kolor czcionki "array(A,B,C)", rgb koloru możesz sprawdzić na https://www.w3schools.com/colors/colors_rgb.asp ,
co-ordinates - koordynaty array(wielkość, rotacja, pozycja_x, pozycja_y),

» 'image_file' - ścieżki do plików png, do których bot bedzie podstawiać zmienne po przecinku,
» 'target_image_file' - ścieżka do pliku png gdzie bot będzie generować gotowy banner,
Przydatne

id grupy, id kanały

Event host_message()

Opis

Event służy do wstawiania wiadomości w host message serwera.

Konfiguracja
Jeżeli chcesz zmienić wiadomość przejdź do include>language_file nastepnie otwieramy pl.php szukamy $language['function']['host_message'] = "", gdzie w "" wpisujemy naszą wiadomość.
» 'enabled' - włącz/wyłącz event,

Event live_dj()

Opis

Event służy do aktualizowana nazwy kanału gdy uzytkownik ma talka.

Konfiguracja

» 'info' - "X => 'Obecny DJ: [DJ]'" gdzie X to id kanały, a w "Obecny DJ: [DJ]" ustawiamy nazwę jaką ma aktualizować bot. ([DJ] - gdy ktoś ma talka wpisuje jego nick, a jak nikt nie ma wpisuje brak)
Przydatne

id kanały

Event count_users()

Opis

Event służy do aktualizowania nazwy kanału z liczbą osób zarejestrowanych jak i wszystkich osób z bazy danych.
WYMAGANA WŁĄCZONA FUNKCJA `client_to_db` - 3 INSTANCJA
Konfiguracja

» 'channel_id' - id kanału, w którym ma aktualizować nazwę,
» 'channel_name' - szablon nazwy kanału, gdzie [REG] - ilość osób zarejestrowanych, a [TOTAL] - ilość wszystkich użytkowników z bazy danych,
» 'unregistered_group_id' - id rangi, która jest Guestem na serwerze,
Przydatne

id kanały

Event client_info()

Opis

Event służy do wypisania wszystkich informacji o użytkowniku, gdy ten wejdzie na kanał.

Konfiguracja

» 'if_client_on_channel' - id kanału po którym wejściu użytkownik dostanie wiadomość z informacjami o sobie,
» 'message' - wiadomosć jaką ma wysyłać użytkownikowi po wejściu na kanał,
Przydatne

id kanały

Event event_records()

Opis

Event służy do wpisywania do opisu osoby, które weszły na kanał. Przydantne do automatycznego zapisywania na event.

Konfiguracja

» 'if_client_on_channel' - id kanału po którym wejściu użytkownik zostanie zapisany,
» 'channel_id' - id kanał na którym ma wpisywać opis,
» 'top_description' - nagłówek opisu,
Przydatne

id kanały

Event check_tmp_channel()

Opis

Event służy do sprawdzania nazw kanałów tymczasowych.

Konfiguracja

» 'file' - wszystkie frazy, które są zabronione do wpisywania,

Event check_public_zone()

Opis

Event służy do sprawdzania strefy publicznej.

Konfiguracja

» 'info' - "'Y' => array()," w Y wstawiamy:
0 - kanały nielimitowane,
2 - max 2,
3 - max 3,
4 - max 4,
5 - max 5,

» 'channels_zone' - id kanału, w którym będą pod kanały,
» 'channel_name' - szablon nazwy kanału,
» 'mininum_channels' - minimalna ilość kanałów publicznych,
» 'maximum_channels' - maksymalna ilość kanałów publicznych,
» 'icon_id' - id ikony,
» 'modify_power' - permisja kanału do modyfikowania kanału,
» 'desc' - opis kanału,
Przydatne

id kanały, id ikony

Event clear_ranks()

Opis

Event służy do szyszczenia rang po wejściu na kanał.

Konfiguracja

» 'if_client_on_channel' - id kanałów, na które po wejści zostaną zdjęte nam rangi,
» 'info' - "X => array(Y)" gdzie X to id kanału, na którym po wejściu zostaną zdjęte rangi ustalone w Y, a Y to id grup które ma nam zdjąć po wejściu na kanał,
Przydatne

id grupy, id kanały

Event delete_client_permissions()

Opis

Event służy do zabierania permisji klientów (w celach bezpieczeństwa).

Konfiguracja

» 'ignored_groups' - grupy, które nie będą sprawdzane przez bota,
» 'ignored_dbids' - id użytkowików, którzy nie będą sprawdzani przez bota,
» 'ignored_perms' - nazwy pozwoleń, które nie będą zabierane np. 'i_icon_id'.
Przydatne

id grupy

Event check_ip()

Opis

Event służy do kickowania użytkowników, kiedy liczba klientów z jednego IP, przekracza tą podaną w configu.

Konfiguracja

» 'ignored_groups' - grupy, które nie będą sprawdzane przez bota,
» 'max_users' - ile klientów, może wejść maksymalnie z jednego adresu IP.
Przydatne

id grupy

Event check_description()

Opis

Event służy do sprawdzania opisów kanału pod względem niedozwolonych linków.

Konfiguracja

» 'channels' - id kanałów, które mają być sprawdzane (tylko kanały nadrzędne, podkanały są automatycznie dodawane),
» 'channel_info' - id kanału, na którym będą wypisywane ostatnio znalezione niedozwolone linki,
» 'check_vip_channels' - czy bot ma automatycznie sprawdzać kanały vip tworzone przez funkcję get_vip_channel i get_vip_channel_spacer (wtedy tych kanałów nie trzeba już wpisywać),
Przydatne

id kanału

Event channels_edits()

Opis

Funkcja służy do wypisywania w opisie kanałów ostatnich zmian podanych kanałów.

Konfiguracja

» 'zones' - tu wpisujemy `id kanału, gdzie ma wypisywać info` => array(id kanałów po przecinku),
» 'ignored_groups' - grupy, które jeżeli zedytują kanał nie będą zapisywane.
Przydatne

id kanału

Event fill_empty_channels()

Opis

Funkcja służy do wstawiania podanego opisu kanału do kanałów z podaną frazą w nazwie.

Konfiguracja

» 'description' - description, które ma być wpisywane,
» 'needed_phrase' - fraza, którą muszą zawierać kanały np. spacer.
Przydatne

id kanału

Instancja [3] - Database

Event new_daily_users()

Opis

Event służy do wypisywania z dzisiejszego dnia nowe osoby. Aktualizuje on nazwę oraz opis kanału.

Konfiguracja

» 'channel_id' - id kanału, który bot ma aktualizować,
» 'with_rang' - id grupy, z której ma zczytywać ilość nowych osób,
» 'channel_name' - jaką bot ma ustawiać nazwę kanału,
» 'top_description' - górny napis opisu kanału,

Przydatne

id grupy, id kanału

Event visitors()

Opis

Event służy do wypisywania w nazwę kanału ilość odwiedzin serwera.

Konfiguracja

» 'channel_id' - id kanału, który bot ma aktualizować,
» 'channel_name' - jaką bot ma ustawiać nazwę kanału,

Przydatne

id kanału

Event client_to_db()

Opis

Event bardzo ważny, który powinien być włączony. Event służy do zczytywania użytkoiwników z serwera i wpisywania ich do bazy danych serwera.

Konfiguracja

» 'idle_time' - czas co jaki ma aktualizować bazę danych,

Event top_connections()

Opis

Event służy do wypisywania w opis kanału największej ilość połączeń użytkowników z serwera.

Konfiguracja

» 'channel_id' - id kanału, na którym ma być wypisywany opis,
» 'top_description' - górny napis jaki ma być w opisie,
» 'records' - ilość wypisywanych w opisie rekordów,
» 'ignored_groups' - ignorowane grupy, które nie będą wpisywane w topkę,

Przydatne

id kanału, id grupy

Event top_connection_time()

Opis

Event służy do wypisywania w opis kanału najdłuższych połączeń użytkowników z serwera.

Konfiguracja

» 'channel_id' - id kanału, na którym ma być wypisywany opis,
» 'top_description' - górny napis jaki ma być w opisie,
» 'records' - ilość wypisywanych w opisie rekordów,
» 'ignored_groups' - ignorowane grupy, które nie będą wpisywane w topkę,

Przydatne

id kanału, id grupy

Event top_idle_time()

Opis

Event służy do wypisywania w opis kanału największej ilość spędzonego czasu względem away użytkowników z serwera.

Konfiguracja

» 'channel_id' - id kanału, na którym ma być wypisywany opis,
» 'top_description' - górny napis jaki ma być w opisie,
» 'records' - ilość wypisywanych w opisie rekordów,
» 'ignored_groups' - ignorowane grupy, które nie będą wpisywane w topkę,

Przydatne

id kanału, id grupy

Event top_time_spent()

Opis

Event służy do wypisywania w opis kanału najdłuższego czasu spędzonego przez użytkowników z serwera.

Konfiguracja

» 'channel_id' - id kanału, na którym ma być wypisywany opis,
» 'top_description' - górny napis jaki ma być w opisie,
» 'records' - ilość wypisywanych w opisie rekordów,
» 'ignored_groups' - ignorowane grupy, które nie będą wpisywane w topkę,

Przydatne

id kanału, id grupy

Event top_week_time()

Opis

Event służy do wypisywania w opis kanału spędzonego czasu z tygodnia użytkowników na serwerze.

Konfiguracja

» 'channel_id' - id kanału, na którym ma być wypisywany opis,
» 'top_description' - górny napis jaki ma być w opisie,
» 'records' - ilość wypisywanych w opisie rekordów,
» 'ignored_groups' - ignorowane grupy, które nie będą wpisywane w topkę,

Przydatne

id kanału, id grupy

Event levels()

Opis

Event służy do poziomów na serwerze. Użytkownik może otrzymać wyższy poziom po przez dłuższe bycie na serwerze.

Konfiguracja

» 'ignored_groups' - ignorowane grupy, które nie będą wpisywane w topkę,
» 'info' - id grup oraz czas jaki trzeba spędzić aby otrzymać grupę,

X => Y, - pod X podstawiamy id rangi, a pod Y czas w godzinach jaki trzeba spędzić aby otrzymać rangę,

» 'all_levels_groups' - id wszystkich grup z poziomami,
» 'top_description' - górny napis jaki ma być w opisie,
» 'records' - ilość wypisywanych rekordów w opisie kanału,
» 'channel_id' - id kanału, na którym ma być wypisywany opis,
» 'info_to_client' - typ jaki ma informować użytkownika o osiągnięciu wyższego poziomu,
pw - informuje użytkownika w wiadomosci prywatnej,
poke - informuje użytkownika "zaczepką",
none - nie informuje wcale,

Przydatne

id kanału, id grupy

Event random_group()

Opis

Event służy do losowania codziennie użytkownika i nadawanie mu rangi. Do tego event wpisuje w opis kanału wszystkich użytkowników kiedy oraz jaką range wylosowali, można jeszcze dodać że w nazwie kanału będzie wyspisywany nick użytkownika, który został wylosowany.

Konfiguracja

» 'must_have_group' - id grup potrzebnych do wylosowania,
» 'ignored_groups' - ignorowane grupy, które nie będą brać udziału w losowaniu (Polecam dodać id grupy, którą ma nadać),
» 'random_groups' - id grupy lub grup jakie ma nadać po wylosowaniu,
» 'time' - czas w dniach, po których upływie bot zdejmie rangę,
» 'record' - ile ostatnich zwycięzców ma być wyświetlanych w opisie kanału,
» 'channel_id' - id kanału, na którym ma być wypisywany opis, nazwa,
» 'channel_name' - nazwa kanału jaką bot ma wpisywać,

Przydatne

id kanału, id grupy

Event statistics_of_admins()

Opis

Event służy do zapisywania wszystkich statystyk administratorów. Statystyki zawieracją: spędzony czas administratora, ilość nadanych grup.

Konfiguracja

» 'admins_groups' - id grup potrzebnych do zczytywania statystyk,
» 'max_idle_time' - maksymalny czas away,
» 'register' - id grup rejestracyjnych,
» 'support_channels' - id kanałów centrum pomocy,
» 'ignored_groups' - ignorowane grupy, które nie będą liczone do udzielonej pomocy,
» 'ignored_channels' - id kanałó ignorowanych przez bota,

Przydatne

id kanału, id grupy

Event write_statistics()

Opis

Event służy do wypisywania w opis kanału statystyk administracji.

Konfiguracja

» 'admins_groups' - id grup administracji,
» 'groups' - ilość nadanych grup przez administratorów,

top_description - górny napis w opisie,
channelid - id kanału na którym ma wypisywać statystyki,

» 'timespent' - ilość spędzonego czasu przez administratorów,
top_description - górny napis w opisie,
channelid - id kanału na którym ma wypisywać statystyki,

» 'help_center' - ilość udzielonej pomocy przez administrację,
top_description - górny napis w opisie,
channelid - id kanału na którym ma wypisywać statystyki,

Przydatne

id kanału, id grupy

Event action_logs()

Opis

Event służy do wypisywania w opis kanału ostatnich akcji na serwerze.

Konfiguracja

» 'channel_id' - id kanału, na którym ma być wypisywany opis,
» 'top_description' - górny napis jaki ma być w opisie,
» 'records' - ilość wypisywanych w opisie rekordów,
» 'show_id' - czy XBot ma w opisie wypisywać id akcji,
» 'info' - ustawiamy, które logi ma wypisywać (true), a które nie (false),

Event achivements()

Opis

Event służy do nadawania osiągnięć po uzykaniu X czasu spędzonego i X połączeń.

Konfiguracja

» 'ignored_groups' - grupy, które nie będą otrzymywały osiągnięć,
» 'header_group' - grupa górna np. linia prosta,
» 'footer_group' - grupa dolna np. linia prosta,
» 'connections' - konfiguracja osiągnięć za liczbę połączeń,

header_group - id grupy z napisem np. liczba połączeń,
groups - id_grupy => wymagana_ilość_połączeń,

» 'time_spent' - konfiguracja osiągnięć za spędzony czas,
header_group - id grupy z napisem np. spędzony czas,
groups - id_grupy => wymagany_spędzony_czas,Instancja [4] - Channels Guard

Event channels_guard()

Opis

Event służy do monitorowania kanałów prywatnych.

Konfiguracja

» 'channels_zone' - id kanału, w którym będą kanały prywatne,
» 'empty_channel_topic' - jak ma wyglądać topic kanałów prywatnych (Najlepiej zostawić jak jest),
» 'free_channel_name' - jak bedzie wyglądać nazwa wolnego kanału,
» 'head_channel_admin_group' - id głównej grupy kanałowej,
» 'check_date' - system sprawdziania dat w temacie kanału,
'new_date_if_owner' - data zostanie zaktualizowana po wejściu właściciela na kanał,
'channel_groups' - grupy kanałowe, które muszą wejść, aby data kanału została zaktualizowana,
'time_interval_warning' - ilość dni, po których w nazwie kanału zostanie wpisana wiadomość o zmianie kanału,
'time_interval_delete' - ilość dni, po których kanał zostanie usuniętych,
'warning_text' - tekst jaki będzie wpisywany o informacji z zmianą daty,

» 'check_channel_num' - czy bot ma sprawdzać numerki kanałów,
» 'check_channel_name' - czy bot ma sprawdzać nazwy kanałów,
'file' - wszystkie frazy, które są zabronione do wpisywania,

» 'make_empty_channels' - czy bot ma tworzyć wolne kanały,
'minimum_free_channels' - minimalna ilość kanałów wolnych,
Przydatne

id grupy, id kanały

Event get_private_channel()

Opis

Event służy do nadawania kanałów prywatnych.

Konfiguracja

» 'if_client_on_channel' - id kanałów, na które po wejści otrzymamy kanał prywatny,
» 'sub_channels' - ilość podkanałów do głównego kanału,
» 'head_channel_admin_group' - id głównej grupy kanałowej,
» 'needed_server_group' - potrzebne grupy do otrzymania kanału,
» 'message_type' - wyróżniamy tutaj 2 typy (poke | message),
'poke' - informuje o otrzymaniu kanału "zaczepką",
'message' - informuje o otrzymaniu kanału w wiadomosci prywatnej,

» 'empty_channel_topic' - temat w wolnych kanałach,
» 'channels_zone' - id kanału, w którym będą kanały prywatne,
» 'icon_id' - id ikonki, która ma być ustawiana na kanale zajętym,
» 'subchannel_icon_id' - id ikonki, która ma być ustawiana na podkanałach,
» 'needed_modify_power' - wymagane moce modyfikacji kanału głównego.
Przydatne

id grupy, id kanały

Event empty_channels()

Opis

Event służy do wypisywania wolnych kanałów w opisie kanału.

Konfiguracja

» 'channel_id' - id kanału, na którym ma wypisywać opis,
» 'empty_channel_topic' - temat w wolnych kanałach,
» 'channels_zone' - id kanału, w którym będą kanały prywatne,
» 'time_interval_delete' - ilość dni, po których kanał zostanie usuniętych,
Przydatne

id kanały

Event private_channels_info()

Opis

Event służy do wypisywania informacji w nazwie kanału o strefie prywatnej.

Konfiguracja

» 'empty_channel_topic' - temat w wolnych kanałach,
» 'channels_zone' - id kanału, w którym będą kanały prywatne,
» 'total' - ilość wszystkich kanałów prywatnych,
» 'taken' - ilość zajętych kanałów prywatnych,
» 'empty' - ilość wolnych kanałów prywatnych,
'channel_id' - id kanału, w którym ma wpisywać opis,
'channel_name' - nazwa jaką będzie wpisywać w kanał,
Przydatne

id kanałyInstancja [5] - Commander

Komenda help()

Opis

Użycie: !help
Komenda służy do wypisania użytkownikowi wszystkich komend.

Konfiguracja

» 'privileged_groups' - id grup, które mogą używać komendy,
Przydatne

id grupy

Komenda pwall()

Opis

Użycie: !pwall-Wiadomość
Komenda służy do zaczepienia wszystkich osób na serwerze z podaną wiadomością.

Konfiguracja

» 'privileged_groups' - id grup, które mogą używać komendy,
Przydatne

id grupy

Komenda pokeall()

Opis

Użycie: !pokeall-Wiadomość
Komenda służy do napisania w wiadomości prywatne do wszystkich osób na serwerze z podaną wiadomością.

Konfiguracja

» 'privileged_groups' - id grup, które mogą używać komendy,
Przydatne

id grupy

Komenda pwgroup()

Opis

Użycie: !pwgroup-id_grup_do_którch_ma_zostać_wysłana_wiadomość-Wiadomość
Komenda służy do napisania w wiadomości prywatne do poszczególnych grup na serwerze z podaną wiadomością.

Konfiguracja

» 'privileged_groups' - id grup, które mogą używać komendy,
Przydatne

id grupy

Komenda pokegroup()

Opis

Użycie: !pokegroup-id_grup_do_którch_ma_zostać_wysłana_wiadomość-Wiadomość
Komenda służy do zaczepienia poszczególnych grup na serwerze z podaną wiadomością.

Konfiguracja

» 'privileged_groups' - id grup, które mogą używać komendy,
Przydatne

id grupy

Komenda meeting()

Opis

Użycie: !meeting
Komenda służy do przeniesienia wszystkich dostępnych administratorów na kanał zebrania.

Konfiguracja

» 'privileged_groups' - id grup, które mogą używać komendy,
» 'admins_server_groups' - id grup administracyjnych,
» 'meeting_channel_id' - id kanału, na które mają zostać przeniesieni administratorzy,
Przydatne

id grupy, id kanału

Komenda clients()

Opis

Użycie: !clients
Komenda służy do wypisania wszystkich użytkowników, którzy sa na serwerze.

Konfiguracja

» 'privileged_groups' - id grup, które mogą używać komendy,
Przydatne

id grupy

Komenda channels()

Opis

Użycie: !channels
Komenda służy do wypisania wszystkich kanałów z serwera.

Konfiguracja

» 'privileged_groups' - id grup, które mogą używać komendy,
Przydatne

id grupy

Komenda bot()

Opis

Użycie: !bot
Komenda służy do restartowania botów.

* BOT MUSI BYĆ WŁĄCZONY PO PRZEZ KOMENDĘ: ./starter.sh run

Konfiguracja

» 'privileged_groups' - id grup, które mogą używać komendy,
Przydatne

id grupy

Komenda ch()

Opis

Użycie: !ch-Database_id-ilośc_podkanałów
Komenda służy do nadania użytkownikowi kanału prywatnego.

Konfiguracja

» 'privileged_groups' - id grup, które mogą używać komendy,
» 'head_channel_admin_group' - id głównej grupy kanałowej,
» 'message_type' - wyróżniamy tutaj 2 typy (poke | message),
'poke' - informuje o otrzymaniu kanału "zaczepką",
'message' - informuje o otrzymaniu kanału w wiadomosci prywatnej,

» 'empty_channel_topic' - temat w wolnych kanałach,
» 'channels_zone' - id kanału, w którym będą kanały prywatne,
Przydatne

id grupy, database id

Komenda mute()

Opis

Użycie: !mute-Database_id-czas_nadania_rangi_sekundy
Komenda służy do nadania na X czasu rangi.

Konfiguracja

» 'privileged_groups' - id grup, które mogą używać komendy,
» 'give_group' - id grupy, którą ma nadać,
Przydatne

id grupy, database id

Komenda admin()

Opis

Użycie: !admin-Database_id
Komenda służy do wypisania statystyk o administratorze.

Konfiguracja

» 'privileged_groups' - id grup, które mogą używać komendy,
» 'admins_groups' - id grup administracji,
Przydatne

id grupy, database id

Komenda tpclient()

Opis

Użycie: !tpclient-nick
Komenda służy do przeniesienia się na kanał klienta po przez wpisanie jego nazwy.

Konfiguracja

» 'privileged_groups' - id grup, które mogą używać komendy,
Przydatne

id grupy

Komenda tpchannel()

Opis

Użycie: !tpchannel-nick
Komenda służy do przeniesienia się na kanał po przez wpisanie jego nazwy.

Konfiguracja

» 'privileged_groups' - id grup, które mogą używać komendy,
Przydatne

id grupy

Komenda gsecurity()

Opis

Użycie: !gsecurity-add/del-id_klienta-id_grupy
Komenda służy nadawania/usuwania grupy chronionej (z funckji groups_security, musi być ona włączona).

Konfiguracja

» 'privileged_groups' - id grup, które mogą używać komendy,
» 'admins_groups' - id grup, które mogą zostać\nadane użytkownikom jako chronione.
Przydatne

id grupy

Komenda clientinfo()

Opis

Użycie: !clientinfo-dbid
Komenda służy uzyskania informacji o danym kliencie (pokazuje również poprzednie nicki klienta).

Konfiguracja

» 'privileged_groups' - id grup, które mogą używać komendy,
Przydatne

database id

Informacje o zmiennych

Zmienna Channel_id (ID kanału)

Opis

Channel ID - jest to id danego kanału (unikalne, dwa kanały nie mogą mieć tego samego id).

Jak to znaleźć?
» 'Skórka' - najlepszym rozwiązaniem jest wgranie specjalnej skórki na tsa, która rozszerza informacje o kanale.
» 'YaTQA' - logując się na YaTQA na konto admin server query oraz przechodząc na serwer i wybierając kanał będzie nam pisać jego kanał.

Zmienna Database_id (ID klienta)

Opis

Database ID - jest to id danego użytkownika (unikalne, dwoje klientów nie może mieć tego samego database id).

Jak to znaleźć?
» 'Skórka' - najlepszym rozwiązaniem jest wgranie specjalnej skórki na tsa, która rozszerza informacje o użytkowniku.
» 'YaTQA' - logując się na YaTQA na konto admin server query oraz przechodząc na serwer i wybieracjąc danego użytkownika będziemy mieli podane jego db id.

Zmienna Group_id (ID grupy)

Opis

Group ID - jest to id danej grupy serwerowej/kanałowej (unikalne, dwie grupy nie mogą mieć tego samego id).

Jak to znaleźć?
» 'TeamSpeak' - w celu sprawdzenia wchodzimy w permisje -> grupy i obok nazw mamy napisaną liczbę, która stanowi właśnie id grupy.

Zmienna Icon_id (ID ikonki)

Opis

Icon ID - jest to id danej ikonki na serwerze (unikalne, dwie ikonki nie mogą mieć tego samego id).

Jak to znaleźć?
» 'YaTQA' - logując się na YaTQA na konto admin server query oraz przechodząc na serwer i wybierając ikonę będzie jej id.


Informacje o błędach

Error Ch1

Opis

Error Ch1:ID_kanalu - podane id kanału nie zostało znalezione, jeśi w errorze jest dopisek `:X` to znaczy, że spowodowało to wyłączenie podanej funkcji w bocie przez to, że nie istnieje to id kanału.

Jak to naprawić?
» sprawdź czy id kanału jest poprawne.

Error Ch2

Opis

Error Ch2:ID_kanalu - podana nazwa kanału nie zostało znalezione, jeśi w errorze jest dopisek `:X` to znaczy, że spowodowało to wyłączenie podanej funkcji w bocie przez to, że nie istnieje to id kanału.

Jak to naprawić?
» sprawdź czy podana nazwa lub opis nie jest zbyt długa.

Error Gr1

Opis

Error Gr1:ID_group - podane id grupy nie zostało znalezione, jeśi w errorze jest dopisek `:X` to znaczy, że spowodowało to wyłączenie podanej funkcji w bocie przez to, że nie istnieje to id kanału.

Jak to naprawić?
» sprawdź czy podane id grupy jest poprawne.